Nowy sponsor tytularny.

Z dniem dzisiejszym tj. 10.04.2020 wszystkie zobowiązania firmy ABJ wobec Bocheńskiego Stowarzyszenia Futsalu przejmie Fundacja ABJ.

Fundacja ABJ, której przewodniczy Pani Prezes Wioletta Maraj, powstała w lutym 2020r. Jej misją jest wspieranie młodych ludzi w dziedzinie sportu, nauki, a także pomoc w zaspokajaniu bieżących potrzeb lokalnej społeczności.

Dotychczas Fundacja ABJ ufundowała stypendium naukowe dla 9 uczniów z ZS nr 1 w Bochni. Ponadto fundacja pomogła również Szpitalowi Powiatowemu w Bochni w akcji "Walka z koronawirusem".

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione działania z ufnością i nadzieją patrzymy w przyszłość licząc na owocną współpracę.