W walce o lepsze jutro! BSF ramie w ramię z Fundacją ABJ
Fundacja ABJ jest młodą organizacją non-profit której przyświeca szczytny cel – budowanie lepszego jutra. O działalności fundacji, wsparciu BSF-u i wszelkich nurtujących pytaniach z Wiolettą Maraj – Prezes Fundacji ABJ.

Dzień dobry, czy może nam Pani opowiedzieć o misji i celach fundacji?
WM: Fundacja ABJ przyczynia się do wspierania różnych inicjatyw sportowych, aby młodzi ludzie mogli spełniać swoje marzenia. Staramy się budować silne relacje oraz podejmować inicjatywy, które mają pozytywny wpływ na rzeczywistość. Naszym głównym celem jest wspieranie inicjatyw mających podnosić poziom nauki i sportu.

Skąd w Pani tyle energii do działania?
WM: Energia do działania w Fundacji ABJ bierze się z tego, że wszystko, czego dotykamy, robimy z pasją i pozytywnym nastawieniem, czerpiąc satysfakcję już z samego faktu, że robimy coś wspólnie i pomagamy innym. Dodatkowo widzimy niewątpliwy potencjał wśród lokalnej młodzieży w Bochni, co tylko mobilizuje nas do działania. Chcemy wzmacniać świadomość, że dbanie o lokalność może stanowić siłę napędową ich rozwoju i być źródłem ich satysfakcji.

Jakimi działaniami może pochwalić się fundacja?
WM: Do tej pory współpracujemy z BSF-em, Zespołem Szkół nr 1 w Bochni oraz wsparliśmy Szpital w Bochni w walce z Coronawirusem. Przed nami kolejne wielkie wyzwania, ale wszystkiego dowiecie się w najbliższym czasie.

Czy możemy chwilę dłużej zatrzymać się przy BSF-ie? Jak układa się współpraca?
WM: Oczywiście, z satysfakcją mogę powiedzieć, że ta współpraca układa się świetnie. Dla nas istotne jest wspieranie młodych sportowców na arenie krajowej i międzynarodowej. W BSF-ie bardzo urzekło nas promowanie lokalnych zawodników. Jest to klub, który w 95% oparty jest na zawodnikach lokalnych, wychowankach klubu. Tutejsi zawodnicy mają możliwość rozwoju swoich umiejętności u jednego z najlepszych specjalistów futsalowych Marcina Waniczka. Widzimy ogromny potencjał ludzki i chcemy zwiększyć szanse młodych graczy na ich rozwój w tej pięknej dyscyplinie sportowej jaką jest Futsal. Już widzimy tego pierwsze efekty, Piotr Matras został powołany do Reprezentacji Polski w Futsalu.

Jak znaczący jest to sukces dla Fundacji, lokalnej społeczności czy lokalnej władzy?
WM: Dla nas jest to ogromne wyróżnienie, iż możemy być częścią seniorskiego powołania do kadry Polski w Futsalu. Mamy nadzieję, że dzięki temu powołaniu więcej firm i lokalne władze zwrócą uwagę na niesamowity potencjał sportowy i mocniej zaangażuję się w rozwój lokalnej młodzieży.

A jak wygląda współpraca z Zespołem Szkół nr 1 w Bochni?
WM: Pomagamy uczniom w poszerzaniu ich wiedzy i umiejętności. Fundacja zafundowała szereg stypendiów dla uczniów chcących rozwijać swoje umiejętności.

Czy planujecie zaangażować w Fundację jakieś organy państwowe – jeśli tak, to jakie?
WM: Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą z organami państwowymi, jednak realizując ideę promowania lokalności, głównie będziemy się skupiać na współpracy z lokalnym samorządem. Moim zdaniem, istnieje bardzo duża synergia między lokalnymi firmami, samorządami oraz społecznością. Zadaniem Fundacji jest to, aby wszystkie strony to dostrzegały i wykorzystały w przyszłości.

A jak zamierzacie promować Fundację?
WM: Naszym zadaniem nie jest promowanie Fundacji. Chcemy promować lokalną młodzież, wsparcie i współpracę, mając nadzieję, że efekt naszych działań sprawi, że fundacja będzie rozpoznawalna i coraz więcej miejscowych firm zaangażuje swoje środki w lokalną odpowiedzialność businessową.

W imieniu Bocheńskiego Stowarzyszenia Futsalu serdecznie chciałbym podziękować za rozmowę, wsparcie i pomoc w rozwoju wszystkich zawodników BSF-u.
WM: Dziękuje również, Życzę dalszych sukcesów.