Zawieszenie rozgrywek przedłużone!

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że wzwiązku zaktualną sytuacją związaną zwprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego iwynikającym ztego przedłużającym się brakiem możliwości kontynuacji rozgrywek wzaplanowanym pierwotnie okresie, mecze Fortuna Iligi, II ligi, III ligi oraz pozostałych klas rozgrywkowych piłki nożnej ifutsalu, kobiet imężczyzn, wszystkich kategorii wiekowych zostają odwołane do 26 kwietnia 2020 r. włącznie.