40 minuta

Mateusz Goryczka [Pershing]

38 minuta

Mateusz Goryczka [Pershing]

37 minuta

Jarosław Żmudzki [Pershing]

35 minuta

Łukasz Rybka [Pershing]

32 minuta

Zbigniew Romański [Parkers]

31 minuta

Mateusz Goryczka [Pershing]

28 minuta

Mateusz Wnęk [Parkers]

24 minuta

Kamil Stachowicz [Pershing]