Zarząd

Prezes: Rafał Czaja, tel.: +48 666 216 296

Wiceprezes: Sławomir Zdunek

Sekretarz: Dawid Kociołek

Skarbnik: Barbara Rosiek

Członek: Marcin Kaczmarczyk

Członek: Dariusz Romański

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Piotr Cholewa

Członek: Luiza Sawicka-Hofstede

Członek: Krzysztof Kłuś